Çocukluk ve hemen arkasından gelen ergenlik, gelişim ve değişimlerin en çeşitli ve en hızlı yaşandığı gelişim dönemlerindendir. İçinde bulunduğumuz ve hızla değişim gösteren sosyo-kültürel (teknolojik, ekonomik, sosyal vs) süreçler çocuğun ve ergenin duygu düşünce ve davranışlarını, ailedeki ve toplumdaki yerini ve önemini değiştirmiştir.

Anasayfa > Çocuk & Ergen Terapisi

ÇOCUK – ERGEN TERAPİSİ

Çocukluk ve hemen arkasından gelen ergenlik, gelişim ve değişimlerin en çeşitli ve en hızlı yaşandığı gelişim dönemlerindendir. İçinde bulunduğumuz ve hızla değişim gösteren sosyo-kültürel (teknolojik, ekonomik, sosyal vs) süreçler çocuğun ve ergenin duygu düşünce ve davranışlarını, ailedeki ve toplumdaki yerini ve önemini değiştirmiştir.

Çocuk ve ergen psikoterapisi, terapist ve çocuk/ergen katılımıyla gerçekleştirilen var, olan davranış problemlerini ya da duygusal problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan psikolojik yardım hizmetidir.

Ankara Psikoterapi Merkezi çocuk ve ergen terapisi bu alanda kendisini yetiştirmiş ve yüksek deneyime sahip uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Terapistlerimiz çocuk ergen terapisi hizmetleri sunan uzmanların eğitimlerini sağlayan çeşitli mesleki gelişim kurslarında eğitmenlik yapmaktadırlar.