Boşanma, kişilerin ayrı ayrı daha sağlıklı olabilmesi temeline dayanan bir sosyal gerçekliktir. Yetişkinler ve çocuklar için belirli güçlükleri beraberinde getiren ve bu anlamda bir risk zemini oluşturan bir yaşam olayıdır. Boşanmayla ailede yapısal bir değişimin meydana gelir, ilişkilerin yeniden tanımlanması, alt sistemlere ve günlük yaşama dair kuralların, sınırların, rollerin tekrar belirlenmesi gerekir.

Anasayfa > Boşanma Danışmanlığı

BOŞANMA DANIŞMANLIĞI

Boşanma, kişilerin ayrı ayrı daha sağlıklı olabilmesi temeline dayanan bir sosyal gerçekliktir. Yetişkinler ve çocuklar için belirli güçlükleri beraberinde getiren ve bu anlamda bir risk zemini oluşturan bir yaşam olayıdır.

Boşanmayla ailede yapısal bir değişimin meydana gelir, ilişkilerin yeniden tanımlanması, alt sistemlere ve günlük yaşama dair kuralların, sınırların, rollerin tekrar belirlenmesi gerekir.

Boşanma,  duygusal boşanma, ekonomik boşanma, hukuki boşanma, ebeveyn olarak boşanma, sosyal boşanma süreçlerini kapsar. Boşanma sürecinde çocuklar açısından koruyucu tedbirler alınmalı süreç sağlıklı bir şekilde yönetilmelidir.

Ankara Psikoterapi Merkezinde uzman ekibimizden alacağınız danışmanlık hizmeti bu ve benzeri tüm konularda yeterli bilgi ve beceriyi geliştirmenizi sağlayacaktır.