Cinsellik çift ilişkisinin en önemli dinamiklerinden biridir. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal koşullar bireylerin davranışını etkilediği gibi cinsel yaşamlarında de etkilemektedir ve bu koşullardaki olumsuzluklar ya da yanlış öğrenmelerimiz sağlıklı cinsel ilişki sürecini bozabilmektedir.

Anasayfa > Eğitimlerimiz

III. ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik, teknolojik değişimler ve değişen aile yapısının, çocukların gelişim, duygu ve davranışları üzerindeki etkileri düşünüldüğünde; çocuk/ergenlere ve ailelerine ihtiyaç duydukları profesyonel hizmetleri sunmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip, donanımlı profesyonellere olan ihtiyaç görünür hale gelmiştir. Eğitim programımız çocuk ve ergenlerle psikoterapi yapabilme becerisi kazandırma amacıyla hazırlanmıştır.

Kurs Programı ve Eğitim İçeriği;

 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisine Giriş ve Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler I
  Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
 • Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler II
  Doç. Dr. Sabri Hergüner
  Uzö. Dr. Arzu Hergüner
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri
  Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Çocuk ve Ergenlerde Kulllanımı
  Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi
  Dr. Başak Demiriz
 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklarının (Sosyal fobi, Yaygın Anksiyete Boz. Ayrılma Anksiyetesi) Bilişsel Davranışçı Terapisi
  Dr. Başak Demiriz
 • Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Terapisi
  Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
 • Sınav Kaygısı ve Bilişsel Davranışçı Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel Psikodinamik
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel Psikodinamik
 • Çocuklarda Objektif ve Projektif Teknikler
  Dr. Öğr. Gör. Yunus Emre Ayna
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Filial Oyun Terapisi
  Öğ. Gör. Kln Psk. Hülya Ayna
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Filial Oyun Terapisi Süpervizyonu
  Öğ. Gör. Kln Psk. Hülya Ayna
 • Resim Analizi ve Yorumlama
  Yrd. Doç. Dr. Sultanberk Halmatov
 • Çocuk ve Ergenlerle Çözüm Odaklı ve Stratejik Terapi
  Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
 • Çocukluk Dönemi Psikolojik İhtiyaçları ve Şema Odaklı Ebeveyn Danışmanlığı
  Uzm. Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
Bilgi ve Kayıt için: 0506 161 00 00
Eğitim Detayları
 • Psikolog
 • Psikolojik Danışman
 • Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanları

23 – 24 Kasım 2020

 • Doç. Dr. Sabri Hergüner
 • Dr. Arzu Hergüner
 • Öğr. Gör. Başak Demiriz
 • Öğr. Gör. Yunus Emre Ayna
 • Öğr. Gör. Sultanberk Halmatov
 • Kamil Tuzgöl
 • Kln. Psk. Cenk Adıgüzel
 • Öğ. Gör. Kln Psk. Hülya Ayna
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Sertifikası
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitim Belgesi
 • Resim Anlalizi ve Testleri Eğitim Belgesi
 • Objektif ve Projektif Testler Eğitim Belgesi
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapileri Teorik ve Süpervizyonu Bitirme Belgesi
Eğitim Yeri

Ankara Psikoterapi – Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Eğitim Salonu